/پخش عمده سلفون
 • فروش عمده سلفون 1000 متری

  قیمت هر بسته : تعداد در کارتن :

  سلفون ها مصارف مختلفی دارند که می توان در حمل و نقل، محافظ مواد غذایی، میوه، مبلمان و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

  جنس فیلم هایی که در ایران برای ساخت سلفون مورد استفاده قرار می گیرد بر پایه پلی پروپیلن است. برای تولید سلفون ایرانی آب سرد مواد خروجی مذاب را به آمورف تبدیل کرده که مقاومت این فیلم به مراتب از نایلون های معمولی و نایلکس ها بیشتر است.

   

  این محصول به صورت عمده به فروش میرسد ؛

  شما میتوانید سلفون 1000 متری را از جگوار شاپینگ با قیمت رقابتی و کیفیت تضمینی تحویل بگیرید.

  شماره تماس جهت دریافت قیمت و سفارش:

  02165734060

  09101823010

   

 • فروش عمده سلفون 1000 متری کره ای

  قیمت هر بسته : تعداد در کارتن :

  سلفون ها مصارف مختلفی دارند که می توان در حمل و نقل، محافظ مواد غذایی، میوه، مبلمان و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

  برای تولید سلفون 1000 متری کره ای آب سرد مواد خروجی مذاب را به آمورف تبدیل کرده که مقاومت این فیلم به مراتب از نایلون های معمولی و نایلکس ها بیشتر است.

   

  این محصول به صورت عمده به فروش میرسد ؛

  شما میتوانید سلفون 1000 متری را از جگوار شاپینگ با قیمت رقابتی و کیفیت تضمینی تحویل بگیرید.

  شماره تماس جهت دریافت قیمت و سفارش:

  02165734060

  09101823010

   

 • سلفون 50 متری

  تماس بگیرید

  فروش عمده سلفون 50 متری

  قیمت هر بسته : تعداد در کارتن :

  سلفون ها مصارف مختلفی دارند که می توان در حمل و نقل، محافظ مواد غذایی، میوه، مبلمان و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

  جنس فیلم هایی که در ایران برای ساخت سلفون مورد استفاده قرار می گیرد بر پایه پلی پروپیلن است. برای تولید سلفون 50 متری آب سرد مواد خروجی مذاب را به آمورف تبدیل کرده که مقاومت این فیلم به مراتب از نایلون های معمولی و نایلکس ها بیشتر است.

   

  این محصول به صورت عمده به فروش میرسد ؛

  شما میتوانید سلفون 50 متری را از جگوار شاپینگ با قیمت رقابتی و کیفیت تضمینی تحویل بگیرید.

  شماره تماس جهت دریافت قیمت و سفارش:

  02165734060

  09101823010

   

 • فروش عمده سلفون 500 متری کره ای

  قیمت هر بسته : تعداد در کارتن :

  سلفون ها مصارف مختلفی دارند که می توان در حمل و نقل، محافظ مواد غذایی، میوه، مبلمان و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

  برای تولید سلفون 500 متری کره ای آب سرد مواد خروجی مذاب را به آمورف تبدیل کرده که مقاومت این فیلم به مراتب از نایلون های معمولی و نایلکس ها بیشتر است.

   

  این محصول به صورت عمده به فروش میرسد ؛

  شما میتوانید سلفون 500 متری را از جگوار شاپینگ با قیمت رقابتی و کیفیت تضمینی تحویل بگیرید.

  شماره تماس جهت دریافت قیمت و سفارش:

  02165734060

  09101823010

   

 • سلفون 100 متری

  تماس بگیرید

  فروش عمده سلفون 100 متری

  قیمت هر بسته : تعداد در کارتن :

  سلفون ها مصارف مختلفی دارند که می توان در حمل و نقل، محافظ مواد غذایی، میوه، مبلمان و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

  جنس فیلم هایی که در ایران برای ساخت سلفون مورد استفاده قرار می گیرد بر پایه پلی پروپیلن است. برای تولید سلفون 100 متری آب سرد مواد خروجی مذاب را به آمورف تبدیل کرده که مقاومت این فیلم به مراتب از نایلون های معمولی و نایلکس ها بیشتر است.

   

  این محصول به صورت عمده به فروش میرسد ؛

  شما میتوانید سلفون 100 متری را از جگوار شاپینگ با قیمت رقابتی و کیفیت تضمینی تحویل بگیرید.

  شماره تماس جهت دریافت قیمت و سفارش:

  02165734060

  09101823010

   

 • سلفون 30 متری

  تماس بگیرید

  فروش عمده سلفون 30 متری

  قیمت هر بسته : تعداد در کارتن :

  سلفون ها مصارف مختلفی دارند که می توان در حمل و نقل، محافظ مواد غذایی، میوه، مبلمان و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

  جنس فیلم هایی که در ایران برای ساخت سلفون مورد استفاده قرار می گیرد بر پایه پلی پروپیلن است. برای تولید سلفون 30 متری آب سرد مواد خروجی مذاب را به آمورف تبدیل کرده که مقاومت این فیلم به مراتب از نایلون های معمولی و نایلکس ها بیشتر است.

   

  این محصول به صورت عمده به فروش میرسد ؛

  شما میتوانید سلفون 30 متری را از جگوار شاپینگ با قیمت رقابتی و کیفیت تضمینی تحویل بگیرید.

  شماره تماس جهت دریافت قیمت و سفارش:

  02165734060

  09101823010

   

 • سلفون 20 متری

  تماس بگیرید

  فروش عمده سلفون 20 متری

  قیمت هر بسته : تعداد در کارتن :

  سلفون ها مصارف مختلفی دارند که می توان در حمل و نقل، محافظ مواد غذایی، میوه، مبلمان و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

  جنس فیلم هایی که در ایران برای ساخت سلفون مورد استفاده قرار می گیرد بر پایه پلی پروپیلن است. برای تولید سلفون 20 متری آب سرد مواد خروجی مذاب را به آمورف تبدیل کرده که مقاومت این فیلم به مراتب از نایلون های معمولی و نایلکس ها بیشتر است.

   

  این محصول به صورت عمده به فروش میرسد ؛

  شما میتوانید سلفون 20 متری را از جگوار شاپینگ با قیمت رقابتی و کیفیت تضمینی تحویل بگیرید.

  شماره تماس جهت دریافت قیمت و سفارش:

  02165734060

  09101823010

   

 • سلفون 10 متری

  تماس بگیرید

  فروش عمده سلفون 10 متری

  قیمت هر بسته : تعداد در کارتن :

  سلفون ها مصارف مختلفی دارند که می توان در حمل و نقل، محافظ مواد غذایی، میوه، مبلمان و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

  جنس فیلم هایی که در ایران برای ساخت سلفون مورد استفاده قرار می گیرد بر پایه پلی پروپیلن است. برای تولید سلفون 10 متری آب سرد مواد خروجی مذاب را به آمورف تبدیل کرده که مقاومت این فیلم به مراتب از نایلون های معمولی و نایلکس ها بیشتر است.

   

  این محصول به صورت عمده به فروش میرسد ؛

  شما میتوانید سلفون 10 متری را از جگوار شاپینگ با قیمت رقابتی و کیفیت تضمینی تحویل بگیرید.

  شماره تماس جهت دریافت قیمت و سفارش:

  02165734060

  09101821010

   

 • سلفون 5 متری

  تماس بگیرید

  فروش عمده سلفون 5 متری

  قیمت هر بسته : تعداد در کارتن :

  سلفون ها مصارف مختلفی دارند که می توان در حمل و نقل، محافظ مواد غذایی، میوه، مبلمان و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

  جنس فیلم هایی که در ایران برای ساخت سلفون مورد استفاده قرار می گیرد بر پایه پلی پروپیلن است. برای تولید سلفون 5 متری آب سرد مواد خروجی مذاب را به آمورف تبدیل کرده که مقاومت این فیلم به مراتب از نایلون های معمولی و نایلکس ها بیشتر است.

   

  این محصول به صورت عمده به فروش میرسد ؛

  شما میتوانید سلفون 5 متری را از جگوار شاپینگ با قیمت رقابتی و کیفیت تضمینی تحویل بگیرید.

  شماره تماس جهت دریافت قیمت و سفارش:

  02165734060

  0910182510